کارگران شرکت آرم فرم
بازگشائى مدارس و 5 ماه دستمزد معوق!

بنا به خبر دريافتى٬ تا روز سوم مهر٬ دستمزدهای اردیبهشت و خرداد، تیر٬ مرداد و شهریور ماه بیش از 150 نفر از کارگران شرکت راه و ساختمان آرم فرم پرداخت نشده است. پنج ماه است که "آشوری" چهره منفور ضد کارگری و مدیر شرکت آرم فرم با توسل به انواع دروغ و گاها با نشان دادن چنگ و دندان به کارگران ناراضی و معترض و تهدید به اخراج٬ از پرداخت دستمزدهای آنها طفره میرود. پنج ماه است که کارگران و خانواده هایشان برای نان شب و تامین هزينه مسکن و مایحتاج اولیه زنده ماندن ميجنگند و سرگردان اند.

یکی از کارگران میگفت: ما کارگران و خانواده هایمان هر ساله در آخرین روزهای شهریور ماه و همزمان با بازگشایی مدارس بدجوری تحت فشارهای روانی و مالی قرار میگیریم. مدارس خصوصى که اکثرا شهریه های میلیونی میخواهند و مدارس دولتی هم که بیشتر به کاروانسراهایی متروک و بدون امکانات شبیه است تا مدرسه برای ثبت نام بچه ها شهریه های چند صد هزار تومانی میخواهند. در این حکومت که همه چيز را ملاخور کردند٬ آموزش و پرورش رایگان و سراسری برای همه را از حالت عادی خارج و فرزندان خانواده هاى کارگرى را از درس خواندن محروم کردند. درس خواندن هم پولى شده و اگر پول ندارى و بچه کارگر باشى حق درس خواندن ندارى. بیش از یک هفته است که من و تعدادی از کارگران مرتبا به آشوری و عواملش مراجعه میکنیم. چیز زیادی نخواسته ایم بجز 5 ماه حقوق عقب افتاده مان. آخر سر با کلی ناز و منت گفته اند چون اول مهر و بازگشایی مدارس است به هر کدام از شما فقط 50 هزار تومان٬ بله درست شنیدید فقط 50 هزار تومان٬ اللحساب و مساعده میپردازیم تا بعدا چه شود! ما که نفهمیدیم آخر با 50 هزار تومان چکار باید کرد؟ بچه ها را راهی مدرسه نمود، اجاره خانه هاى عقب افتاده را پرداخت، بدهکاریها را صاف کنیم؟

امروز سوم مهر ماه، اولین روز بازگشایی مدارس در ایران، زیر سایه شوم حکومت اسلامی سرمایه داران جمعی کثیری از خانواده های کارگری به دلیل فقر و بی پولی بچه هایشان را به مدرسه نفرستادند. همزمان با بازگشایی مدارس بخشى از خانواده های کارگری جگر گوشه های عزیزشان را به جای مدرسه به خیابانها، به زباله دانیهای آلوده و به کارگاهها و کارخانه ها برای کار و استثمار، برای کسب درآمد و یک لقمه نان فرستادند. امروز سوم مهر ماه اولین روز بازگشایی مدارس به همت حکومت دزدان و اوباش اسلامی٬ جمع کثیری از خانواده های کارگری با کلی قرض و بدهکاری و شرمندگی٬ با تقلا و فلاکت بچه های نازنینشان را در اشکال تحقیر آمیزی بی کیف و کفش، بی لباس مناسب و با جیبهای خالی به مدرسه ها روانه کردند. ننگ بر حکومت اسلامی، ننگ بر سرمایه داران.

شرکت آرم فرم با بیش از 150 نفر کارگر قراردادی و سفید امضا با دستمزدهای 300 هزار تومانی و ساعت کاری نامحدود بنا به منافع و نیاز کارفرما٬ مجری احداث انواع پروژه های راه سازی و ساختمانی است. دفتر مرکزی شرکت در خیابان قائم مقام تهران است و هم اکنون کارگران شرکت در پروژه ساختمان سایپا در کاشان و بخشی دیگر از کارگران در پروژه های ساختمانی در ارومیه مشغول به کارند.

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۵ مهر ١۳۹۰ - ٢٧ سپتامبر ۲۰١١