کارگران شرکت توسعه و معادن
3 ماه دستمزد معوق !

بنا به خبر دريافتى٬ بیش از 100 نفر از کارگران شرکت توسعه و معادن دستمزدهای 3 ماهه تیر و مرداد و شهریور ماه را دریافت ننموده اند. در طی چندین روز گذشته "موسوی" مدیر شرکت و عواملش در جواب کارگران معترضی که خواهان دریافت دستمزدهایشان بوده اند با گستاخی گفته اند: ما کاری از دستمان بر نمی آید، اوضاع و احوال مالی و کاری در همه جا خراب است٬ از این بدتر هم در راه است. شما کارگران باید خودتان را برای روزهای سخت تر آماده کنید، هر کسی فکر میکند جایی بهتر از اینجا سراغ دارد بفرماید تسویه حساب کند .

آری، این جواب همه سرمایه داران و حکومت اسلامیشان به کارگران است. با استثمار وحشیانه، با نپرداختن دستمزدهای ناچیز، با قراردادهای موقت کار، با شرکتهای انگل پیمانکاری، با ارتکاب به هزار و یک جنایت در حق ما  کارگران، با ادارات فرمایشی و مزدور کار و بیمه شان٬ با همه قوانین ضد کارگرى و ضد انسانیشان این جهنم را به نام زندگی برای ما کارگران به پا داشته اند . با ایجاد شرایط سربازخانه ای کار و به  قیمت بردگی و بیحقوقی و فقر مطلق و گرسنگی دادن ما کارگران و خانواده هایمان سران حکومت و سرمایه داران پولهای هنگفت و باد آورده به جیب میزنند. آنوقت پس از 30 سال کار و رنج و محرومیت به ما کارگران میگویند اگر ناراضی هستی، اگر جای بهتری سراغ دارید و مزخرفاتی از این دست٬ بفرمایید تسویه حساب کنيد و بروید. اما ما در این کارخانه ها و مراکز صنعتی در لابلای چرخ دنده ها و در ذره ذره اوقات کار عمر و جوانیمان را، سلامتی و نشاطمان را، آرزوها و همه چیزمان را دفن کرده ایم. و حالا میگویند بفرما تسویه حساب کن و برو! راست ميگويند٬ ما کارگران بايد با حکومت سرمايه داران تسويه حساب کنيم. اما آنها هستند که بايد بروند و نه ما!

شرکت ساختمانی توسعه معادن با بیش از 100 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای سفید امضا و یکطرفه و دستمزدهای 330 هزار تومانی و ساعت کاری از 8 صبح تا 5 عصر و اضافه کاری اجباری تا شب و کار در ایام تعطیل٬ مجری و سازنده انواع پروژه ها و مجتمع های مسکونی و اداری در سطح شهر تهران میباشد. این شرکت هم اکنون مجری احداث تعدادی از مجتمع های مسکونی در منطقه سعادت آباد است .

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٣ مهر ١۳۹۰ - ٢۵ سپتامبر ۲۰١١