سال نو مبارک!

مردم آزادیخواه

از جانب حزب اتحاد کمونیسم کارگری فرا رسیدن سال ۲۰۰۸ را به همه شما تبریک میگویم. امیدوارم که سال جدید سالی سرنوشت ساز و موفق در زندگی تمامی انسانهایی که برای یک زندگی بهتر، برای آزادی، برابری، رفاه و سعادت همگان مبارزه میکنند، باشد.

سال گذشته سال پر تلاطمی در ایران بود. رژیم اسلامی با وحشیگری تمام آمد که بزند و قلع و قمع کند. دستگیر کرد. زندانی کرد. اعدام کرد. اما نتوانست مقاومت و اعتراض مردم را در هم بکوبد. نتوانست مرعوب کند. یکبار دیگر مردم با مقاومت و اعتراضشان نشان دادند که سیاست سرکوب و ارعاب پاسخگوی اعتراضات جامعه نیست و سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی همچنان در دستور روز جامعه قرار دارد. اعتراضات گسترده ۱۶ آذر با پرچم آزادی و برابری و سوسیالیسم یک نقطه عطف در تحولات سیاسی و پایانی درخشانی در اعتراضات سال ۲۰۰۷ بود.
سال جدید میتواند سال تاریخسازی در تحولات سیاسی جامعه باشد. جمهورى اسلامى رفتنى است. اين را ديگر کودن‌ترين مدافعان خود اين حکومت نيز فهميده‌اند. اما باید ملزومات پیروزی را فراهم کرد. تامین رهبری جنبش سرنگونی طلبانه توده های مردم در راس این ملزومات قرار دارد. و این کار ماست! طبقه کارگر و جنبش کمونيسم کارگرى بايد تضمين کنند که مبارزه براى بزير کشيدن رژيم نکبت‌بار اسلامى هرچه گسترده‌تر، سازمانيافته‌تر، هدفمندتر و قدرتمندتر به پيش رود و هرچه سريعتر و کم مشقت‌تر به نتيجه برسد. اگر ما در این مبارزه پیروز شویم آنگاه شاهد برپايى فوری جامعه‌اى آزاد و برابر و مرفه و انسانى خواهیم بود. جامعه‌اى بدون استثمار، بدون فقر، بدون طبقات بالادست و فرودست، بدون استبداد، بدون حاکميت خرافات مذهبى و سنتها و اخلاقيات ارتجاعى، بدون نابرابرى، بدون تبعيض. يک جامعه سوسياليستى!
مردم آزادیخواه
جامعه ایران در آستانه تحولات تاریخسازی قرار گرفته است. اين فرصت فراهم شده است تا کارگر و کمونيسم نمونه شکوهمندى از يک جامعه آزاد و برابر و مرفه و انسانى را در ايران بنا کنند. براى ايفاى اين نقش، براى سازماندهى و رهبرى يک انقلاب عظيم عليه جمهورى اسلامى و سرمايه به ميدان بيائيد.
علی جوادی
دبیر کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۳۱ دسامبر ۲۰۰۷