Logo


رژیم اسلامی در صدد اعدام شهلا جاهد


طبق گفته رسانه های رژیم اسلامی، قرار است شهلا جاهد بزودی اعدام شود.
مبارزات گسترده ای علیه اعدام های وحشیانه رژیم اسلامی انجام گرفته است. این مبارزات موفقیت هایی نیز کسب کرده اند و تاکنون از اعدام تعدادی جلوگیری کرده اند. اما در شرایط اوجگیری اعتراضات حق طلبانه مردم برای آزادی، برابری و رفاه رژیم اسلامی طی ماه گذشته بیش از 50 نفر را اعدام کرده و در صدد است 12 نفر دیگر را نیز بزودی اعدام کند. در این میان شایعه اعدام قریب الوقوع شهلا جاهد وسیعا پخش شده است.
اکنون شرایط بسیار حساسی است. رژیم اسلامی حکم سرنگونی خود را در خیابان ها شنیده است. سقوط و خواری را در مقابل چشمان خود می بیند. از این رو وحشیانه سرکوب میکند. هر روز تعداد زیادی را دستگیر و شکنجه میکند. تعدادی جوان تاکنون زیر شکنجه جان خود را از دست داده اند، تعدادی نیز اعدام شده اند. اینها تقلا های پیش از مرگ رژیم اسلامی است. اما باید قاطعانه به آن اعتراض کرد. باید مانع کشتار بیشتر این رژیم جنایتکار شد. سردمداران رژیم اسلامی باید برای جنایت علیه بشریت محاکمه شوند.
سازمان آزادی زن خواهان لغو فوری حکم اعدام  شهلا جاهد و تمامی احکام اعدام در زندان های رژیم است  سازمام آزادی زن از شما مردم آزادیخواه و برابری طلب که تا کنون بارها در مقابل اینگونه جنایات رژیم اسلامی ایستادگی کرده اید، می خواهد که یکبار دیگر صدای اعتراض تان را بشکلی رسا و متحد علیه حکام اعدام بلند کنید. وقت زیادی باقی نیست. این پروسه مرگ تدریجی را می شود متوقف کرد.
سازمان آزادی زن پتیشنی برای محاکمه سران رژیم اسلامی تهیه کرده است، از شما میخواهیم که این پتیشن را امضاء کنید: http://www.petitiononline.com/mod_perl/signed.cgi?mk072009

 


زنده باد آزادی زن
آزادی، برابری، رفاه حق مسلم ما است
سازمان آزادی زن
13 ژوئیه 2009