پیام تسلیت به مناسبت درگذشت آذر درخشان

با تاسف عمیق مطلع شدیم، رفیق آذر درخشان شخصیت دوستداشتنی، آزادیخواه، برابری طلب، کمونیست و فعال در عرصه رهائی زن، بعد از سالها مبارزه با بیماری سرطان در بیمارستانی در پاریس درگذشت.

ما این ضایعه سنگین را به خانواده، همسنگران، رفقای سوسیالیست و کمونیست و فعالان جنبش زنان تسلیت می گوییم و خود را در  غم از دست دادنِ او شریک می دانیم. یادش گرامی است.

سازمان آزادی زن
1 یونی 2012