اين جنايت نبايد بى پاسخ بماند!
سنندج؛ قتل يک دانشجو زير شکنجه

ابراهیم لطف اللهی، دانشجوی دانشگاه پیام نور سنندج، چهارشنبه شب زیر شکنجه بازجویان اداره اطلاعات سنندج كشته شد. ابراهيم لطف اللهی به دستور شعبه سوم بازپرسی سنندج، بعد ازخروج از جلسه امتحان در روز یکشنبه ۱۶ دی ماه ۱٣٨۶ بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شده بود. خانواده ابراهیم لطف اللهی روز چهارشنبه گذشته موفق به دیدار با او شدند. بدنبال اين ديدار کوتاه تا خبر قتل او، به خانواده ابراهیم لطف اللهی عليرغم مراجعات مکررشان اطلاعى از دليل بازدداشت و محل زندان او قرار ندادند. طبق گزارشات منتشر شده "مسئول بازجویی وی در اداره اطلاعات سنندج، شخصی به نام "مهدی مولاولی" با نام مستعار "هاتفی" است. مولاولی جانشین رئیس اطلاعات سنندج و مسئول گزینش وزارت اطلاعات در استان کردستان می باشد".

كشته شدن يک دانشجو زير شکنجه نگرانيهاى زيادى در مورد ديگر دانشجويان در بند ايجاد ميکند. تلاش رژيم اسلامى اينست که با ارعاب خانواده ها و بخشا دستگيرى پدران و مادران، از گسترش اعتراض و تجمع و خبررسانى خانواده ها و دانشجويان جلوگيرى کند. اما سياست سکوت تنها دست رژيم اسلامى را در مقابل تداوم شکنجه دانشجويان در بند و تکرار اين جنايات باز ميگذارد. تنها در دو روز گذشته، نيروهاى امنيتى جمهورى اسلامى گروهى ديگر از دانشجويان از جمله؛ ۱- سروش دشتستانی، ۲ - امین قضائی، ۳ - بیژن صباغ، ۴ - آناهیتا حسینی، ۵ - مرتضی خدمتلو، ۶ -  محمد پور عبدالله، ۷ - بیتا صمیمی زاد، ۸ - بهزاد باقری، ۹ - سروش ثابت ۱۰ - مرتضی اصلاحچی  را در تهران دستگير کردند و در سنندج ابراهیم لطف اللهی را زير شکنجه کشتند!  

دانشجويان و خانواده هاى زندانيان و مردم آزاديخواه بايد آگاهانه اين سياست رژيم را بشکست بکشانند. مسئله قتل يک دانشجو زير شکنجه یك جنایت هولناك است. خبر اين جنايت را بايد به دنيا رساند و رژيم اسلامى را براى آزادى فورى و بيقيد و شرط دانشجويان و کليه زندانيان سياسى تحت گسترده ترین فشارها قرار داد. مردم در سنندج و ديگر شهرها لازم است خانواده و بستگان ابراهیم لطف اللهی را در حلقه همدردى انسانى و همبستگى خود قرار دهند. در مراسمهائى از اين دانشجوى جان باخته تجليل کنند، یادش را گرامی بدارند، رژيم جنايتکار اسلامى را محکوم کنند، و خواهان معرفى و مجازات قاتلين ابراهیم لطف اللهی شوند. مردم شهر سنندج ضرورى است به قتل اين دانشجو واکنش درخور نشان دهند. متوقف کردن اين جنايات و آزادى عزيزان دربند به تلاشهاى متحدانه امروز ما گره خورده است.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى به خانواده و دوستان ابراهیم لطف اللهی و دانشجويان و مردم آزايخواه ايران صميمانه تسليت ميگويد. دانشجويان و مردم آزاديخواه ايران و بويژه مردم در سنندج نبايد اين جنايت رژيم را بى پاسخ بگذارند. باید گسترده ترین اعتراضات را در افشای این جنایت سازمان داد. باید فضا را بر این اوباش اسلامی تنگ كرد.  روزی كه رژیم اسلامی سرنگون شود، تمامی سران رژیم را بخاطر تك تك این جنایات محاكمه خواهیم كرد. آن روز دور نیست!

دانشجوی زندانی، كارگر زندانی، زندانی سیاسی بی قید و شرط آزاد باید گردد!
مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد كمونيسم كارگری
٢٧ دی ماه ١٣٨٦ – ١٧ ژانویه ٢٠٠٨