BİRLEŞİK İŞÇİ KOMÜNİST PARTİSİ    
1 MAYIS BİLDİRGESİ
‘’KAHROLSUN SERMAYE’’
ÖZGÜR VE KOMÜNİSTİ BİR DÜNYA YARATMALIYIZ!

Sermaye insanlığı yok etmeye doğru götürmektedir .Dünyamızda  servet kaynıyor fakat buna rağmen 1 milyardan fazla insan açlıktan ölmek üzereler. Geçen yıl dünya işçi nüfusunun %30 u işsizdi.Bu yıl baş gösteren ekonomik krizle birlikte işsiz insan sayısı hızla ilerlemekte ve işsizler ordusunu oluşturmaktadır.Bu ekonomik krizin artçı depremleri daha yoldadır.Yoksulluk,açlık,felaket tsunamisi insanlığı tehdit etmektedir.Yeni çağın ağaları,yoksulluk açlık ve felaketlere karşı hiçbir çözüm üretmemektedir.Tam tersine karanlık bir gelecek vaad etmektedirler.Bu durum içinde milyon milyon işçi sokağa atılıyor ve hayatları yok ediliyor.Ve sermayedarlara devlet sahip çıkarken bile işçinin cebinden milyonlarca dolar çalarak bu işi yapmaktadır.
Bu ekonomik krizden çıkabilmek için iki yol vardır.Ya sermayedarlar işçi sınıfına yoksulluğu,açlığı ve felaketleri kabul ettirip kendini kurtaracak,ya da işçi sınıfı yoksulluğa,özel mülkiyete,açlığa,köleliğe hayır diyecek ve yeni dünya ağalarını(burjuvazi) hakimiyetten indirecek ve bu ekonomik krizi kendi kazancı doğrultusunda  halledecek!
Siyasi açıdan bu kriz ortamında sermayedarların siyasetlerinin ve projelerinin yüz milyonlarca işçinin gözünde hiçbir itibarı kalmamıştır.Sağın serbest pazar siyasetleri ve çözümleri insanlık için açlık,işsizlik,sefalet ve kölelik getirmiştir asla çözüm olmamıştır.Devletin müdahalesi ve mülkiyeti serbest pazar için sadece geçici olarak daha önceki vaziyetlerinin devamı içindir.Aynı zamanda bu durumda Marks’ın eleştirileri var olan düzende tüm dünyada çok itibar görüyor.Ve dünyanın her yerinde işçi barikatlarını görmekteyiz.Bugün insanlığın ve camianın her zamankinden daha çok işçi enternasyonalizm kimliğine ihtiyacı vardır.Bu işçi sınıfının öncelikli görevlerinden biridir.
Fransa, Yunanistan, İtalya ve Almanya’daki olaylar yeni dünyanın sınıfsal savaşının ilk kısmıdır.
-İŞÇİLER
Bizim sınıfımız bu adaletsizliğin karşısında siyasi bir alternatif koymalıdır.Bu kölelik sistemi bizim tercih ettiğimiz bir sistem değildir. Sermayedarların yularını sıkıca tutmalıyız .Beleşçi bankacılar,irticai siyasetler(milli fedakarlık) daha fazla çalışmak için işçi sınıfının siyaseti değildir.Faşizm ve nasyonalizm burjuvazinin kirli silahıdır ve işçi sınıfını birbirinden ayırmak içindir.Bizim şu ana kadar anlatmaya çalıştığımız konu,bu krizin faturası bizim cebimizden çıkmasın.Sermayedarlara verilen krediler yerine biz işçi sınıfının maaşlarına zam yapılsın,sigortamız yapılsın.Özgürlük ve iyi bir yaşam herkesin hakkı olsun.
İşçiler nasyonalizm ve kapitalizm karşısında enternasyonalizm bayrağını kaldıracaktır.Bu kölelik düzeni ve istismarı ortadan kaldırmalıyız.Ve bu iş sadece işçi sınıfı ve modern köylülerin sayesinde gerçekleşecektir.
1 Mayıs bu dünyanın gerçek sahiplerinin günüdür. Dünya,işçi sınıfı çalışmadan ayakta kalamaz.
1 Mayıs bu hareketin Spartaküsleri , komünist ve sosyalist liderlerini ilan edecektir.İlan edecektir ki sadece ve sadece camianın ve toplumların özgürlüğü için tek bir yol vardır.O da işçi sınıfı devrimidir.Bizim sınıfımız 1 Mayıs ta ilan etmelidir ki bu düzeni artık kabul etmiyoruz.Bizim sınıfımız   1 Mayıs ta burjuvaziye karşı savaşmak için meydanlara gelmelidir.Bizim sınıfımız eğer birleşmezse içtimai ve siyasi bir yol göstermezse zafer mümkün değildir.Şu ana kadar sınıfımızın geçmişte radikal zafer örnekleri vardır.Her ülkede bizim sınıfımızın mücadelesi,sosyalizm ve enternasyonalizm stratejisinin mücadelesidir.Eğer bizim sınıfımızın mücadelesi sosyalist bir hareket değilse ve burjuvazinin karşısında siyasi ve içtimai bir alternatifimiz yoksa bu savaşı kazanamayız.Zafer için mücadele gerek ve 1 Mayıs ta KAHROLSUN SERMAYE ve İYİ BİR DÜNYA sloganı ile meydanlara gidelim.Meydanlarda yüksek maaş,insani yaşam,işsizlik sigortası,grev hakkı isteyelim.Bizim mücadelemiz iyi bir yaşam içindir.Bunun için tüm işçi sınıfları birleşmelidir.
İŞÇİLER,YOLDAŞLAR  : bu düzen bize ve insanlığa layık değildir.Bu düzen yoksulluk,ayrımcılık,eşitsizlik getirmiştir.Eğer bu düzene karşı çıkarsak bu düzeni yok ederiz.Bu yeni dünyanın her zamankinden daha çok komünizm ve işçi bayramına ihtiyacı vardır.Ve işçi komünist partileri yaratmalıyız.Ve sosyalizmi alternatif olarak insanlara sunmalıyız.Dünya işçi sınıfı birleşin ve 1 Mayıs ta tek bir sesle burjuvazinin köşklerini titretin.Meydanlara gidelim ve haykıralım;KAHROLSUN SERMAYE,İYİ BİR DÜNYA YARATMALIYIZ ,ÖZGÜR,EŞİT BİR DÜNYA,ÖZGÜR BİR KOMÜNİST TOPLUM…
BİRLEŞİK İŞÇİ KOMÜNİST PARTİSİ 

 

  31 MART 2009