فریادهای "مرگ بر جمهوری اسلامی"، "زنده باد آزادی و برابری و رفاه"

در تظاهراتهای لس آنجلس

در روزهای ۱۸ و ۲۱ تیر تظاهرات گسترده ای در لس آنجلس در مقابل ساختمان فدرال بنا به دعوت رسانه های این شهر برگزار شد که در آن هزاران تن از ایرانیان شرکت داشتند.

حزب اتحاد کمونیسم و سازمان آزادی زن در این تظاهرات شرکت فعال و موثر داشت. فعالین و دوستداران حزب و سازمان آزادی زن با پرچمهای حزبی و پرچمهای محاکمه سران رژیم اسلامی به جرم جنایت علیه مردم ایران در این تظاهرات شرکت کردند که مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفتند. در این تظاهرات صدها اطلاعیه انگلیسی حزب در مورد تحولات سیاسی اخیر در ایران و همچنین قطعنامه پیشنهادی حزب در میان شرکت کنندگان توزیع شد. یک ویژگی این تظاهرات حمایت وسیع مردم از شعارها و فراخوانهای حزب بود. مردم با شور و علاقه فراوان این شعارها را تکرار میکردند و فریادهای مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر این حکومت ضد زن، مرگ بر این حکومت فقر و فلاکت، مرگ بر این حکومت مذهبی، مرگ بر این حکومت ضد کارگر و استثمارگر و شعار کلیدی زنده باد آزادی، برابری، و رفاه از جانب جمعیت بکرات تکرار میشد. در هر دو تظاهرات قطعنامه های پیشنهادی حزب قرائت و به تصویب جمعیت شرکت کنندگان رسید.

علی جوادی، دبیر کمیته مرکزی حزب، در تظاهرات یکشنبه ۲۱ تیر سخنرانی پرشوری کرد. علی جوادی با این جملات آغاز کرد که مردم روزی را تصور کنید که اعلام شود رژیم اسلامی سقوط کرده است. روزی را تصور کنید که اعلام شده است آزادی، برابری و رفاه سهم همگان است، قانون اساسی کشور است. دیگر از زندانی سیاسی، اعدام، سنگسار، فقر و فلاکت و نابرابری و تبعیض خبری نیست. همگان آزادند. همگان برابرند، همگان مرفه اند. سخنرانی علی جوادی مورد استقبال گسترده شرکت کنندگان قرار گرفت. در ادامه قطعنامه پیشنهادی حزب قرائت و مورد تصویب جمعیت قرار گرفت. علی جوادی با شعارهای مرگ بر جمهوری اسلامی، زنده باد آزادی و برابری و رفاه سخنرانی خود را به پایان رساند.مرگ بر جمهوری اسلامی مرگ بر سرمایه داری!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری – تشکیلات آمریکا
۱۱ ژوئیه ۲۰۰۹ – ۲۱ تیر ۱۳۸۸

 

قطعنامه شرکت کنندگان در تظاهرات ۱۸ و ۲۱  تیر لس آنجلس
ما شرکت کنندگان در تظاهرات ۲۱ تیر از مبارزات مردم ایران برای "آزادی، برابری و رفاه" و سرنگونی رژیم اسلامی حمایت میکنیم. 
ما سرکوب وحشیانه مبارزات آزادیخواهانه و برابری طلبانه مردم بپاخواسته ایران را محکوم میکنیم.
ما رژیم اسلامی را بخاطر زن ستیزی، اعمال حجاب اسلامی، و تحمیل آپارتاید جنسی محکوم میکنیم.
ما رژیم اسلامی را بخاطر اعمال سه دهه حاکمیت سیاه مذهبی بر جامعه محکوم میکنیم.
ما رژیم اسلامی را بخاطر تحمیل فقر و فلاکت و بی خانمانی بر مردم محکوم میکنیم.
ما رژیم اسلامی را بخاطر نقض حقوق مدنی و آزادیهای سیاسی و اجتماعی  محکوم میکنیم.  
ما رژیم اسلامی را بخاطر نقض حقوق پایه ای و شناخته شده کارگری، حقوق زنان و حقوق جوانان محکوم میکنیم.
ما خواهان آزادی فوری و بدون قید شرط کلیه دستگیر شدگان و آزادی تمامی زندانیان سیاسی هستیم. ما خواهان لغو مجازات اعدام، ممنوعیت شکنجه و یا هر نوع مجازات متضمن تعرض به جسم و روان افراد هستیم.
ما خواهان جدایی دین از دولت و آموزش و پرورش، لغو کلیه قوانین و مقرراتی که منشاء مذهبی دارند، آزادی مذهب و بی مذهبی و یک نظام سکولار هستیم.
ما خواهان آزادی بیان، آزادی بی قید و شرط عقیده، بیان، مطبوعات، اجتماعات، تشکل، تحزب و اعتصاب برای همگان هستیم.
ما خواهان محاکمه تمامی سران رژیم اسلامی به جرم جنایت علیه مردم در سه دهه گذشته در دادگاههاى منتخب و عادلانه مردم هستیم.
ما خواهان برابری و آزادی کامل و بی قید و شرط زن و مرد در حقوق مدنی و فردی، لغو جدا سازیها و در هم شکستن آپارتاید جنسی هستیم. خواهان آزادى پوشش، لغو حجاب اجباری و آزادى بى قيد و شرط انتخاب نوع پوشش هستیم.
ما خواهان برابری حقوقی همه شهروندان، صرفنظر از جنسیت، مذهب، ملیت، نژاد و تابعیت هستیم.
ما خواهان منجمد کردن تمامی حسابهای بانکی سران رژیم اسلامی در بانکهای بین المللی هستیم.
ما خواهان رد اعتبار نامه رژیم اسلامی و اخراج نمایندگانش در تمامی مراجع بین المللی هستیم.
ما خواهان تعیین حداقل دستمزد مکفى توسط نمایندگان تشکل های سراسری کارگری هستیم. در شرایط کنونی حداقل دستمزد باید یک میلیون تومان باشد.
ما خواهان پرداخت بیمه بیکاری مکفی برای همه افراد بیکار و آماده به کار، پرداخت بیمه بازنشستگی معادل حداقل دستمزد رسمی هستیم.
ما خواهان طب و درمان رایگان و قابل دسترس، آموزش رایگان در تمامی سطوح، تامین مسکن مناسب برای همگان هستیم.
ما اعلام میکنیم که تحقق خواستهای بحق و عادلانه مردم منوط به سرنگونی کامل رژیم اسلامی است.


مرگ بر جمهوری اسلامی!
زنده باد آزادی، برابری، و رفاه!

این قطعنامه در تظاهرات ۱۸ و ۲۱ تیر لس آنجلس به تصویب شرکت کنندگان رسیده است.