گزارش آکسیون اعتراضی لندن برعلیه مراسم نوروزی جمهوری اسلامی

            

روز شنبه 29 اسفند 1388 برابر با 20 مارس 2010 ، در محل برگزاری مراسم نوروزی جمهوری اسلامی در شهرداری منطقه کنزینگتن لندن، آکسیونى عليه جمهورى اسلامى برگزار شد. رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی در لندن، طی یک اطلاعیه اعلام کرده بود که بمناسبت آغاز سال جدید برای ایرانیان در خارج از کشور "جشن" میگیرد. ما قبل از اين مراسم گفتيم که حکومت 100000 اعدام٬ حکومت عزا و سياهى صلاحيت ندارد براى ايرانيان جشن بگذارد. اعلام کردیم که باید مانع تحرک جمهورى اسلامى در پوشش هاى مختلف شد. تاکيد کرديم که تمامی سفارتخانه ها و مراکز متفرقه رژیم اسلامی باید بسته شوند و سران جمهورى اسلامى بايد بجرم جنايت گسترده عليه مردم محاکمه شوند.

از چند روز قبل از برگزاری مراسم نوروزی جمهوری اسلامی، تعدادی از مخالفین حکومت اسلامی، با ارسال نامه و فکس و همچنین ارتباط تلفنی با مسئولان شهرداری منطقه کنزینگتن، تلاش کردند آنان را از در اختیار قرار دادن سالن شهرداری این منطقه به جمهوری اسلامی منصرف کنند. متاسفانه این تلاشها به جائی نرسید و مقامات شهرداری به بهانه های واهی این اقدام خود را توجیه میکردند.

تشکیلات انگلستان حزب اتحاد کمونیسم کارگری با فراخوان آکسیون اعتراضی تصمیم گرفت تا این مضحکه حکومت اسلامی را به صحنه اعتراض علیه رژیم تبدیل کند. دراين آکسيون تعدادى از ايرانيان سرنگونى طلب مقيم لندن شرکت داشتند. شرکت کنندگان با در دست داشتن عکس هائی از جنایات جمهوری اسلامی و سردادن شعارهاى "مرگ بر جمهوری اسلامی" و "زندانی سیاسی آزاد باید گردد" در مقابل درب اصلی این مراسم به اعتراض علیه این مضحکه دست زدند.

فعالين حزب در لندن طى اين اعتراض پیام علی جوادی به مناسبت فرا رسیدن سال جدید و اطلاعیه حزب در خصوص جلوگیری از تحرکات جمهوری اسلامی در خارج از کشور را توزيع کردند.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری – واحد انگلستان
23.03.2010