فراخوان
تظاهرات ایستاده برای آزادی دانشجویان در بند


رژیم جمهوری اسلامی در ادامه سیاست های سرکوب گرانه وضد انسانی خود، اکنون نزدیک به دوماه است که  ده ها نفر از دانشجویان مبارز را به دلیل برگزاری مراسم 16 آذر، روز دانشجو، به بند کشیده است. بنابرگزارش ها دانشجویان دستگیر شده از لحاظ جسمی و روانی زیر شکنجه قرار دارند. دست و پای دو نفر از  دانشجویان را شکسته اند  و عده ای از آنها را زیر فشار گذاشته اند تا  در مصاحبه تلویزیونی از مبارزات خود اظهار پشیمانی کنند. به بسیاری از خانواده های دانشجویان اجازه تماس با فرزندانشان داده نشده است و آنها عمیقا نگران عزیزان خود هستند. جان دانشجوایان زندانی در معرض خطر است. آدم کشان رژیم، در16 دی ماه  ابراهیم لطف اللهی دانشجوی 23 ساله را در سنندج دستگیر و وبعد از ده روز شکنجه،  او را در زندان به قتل رساندند ودلیل جان باختن او را خودکشی اعلام کردند.
حمله وحشیانه اخیر رژیم علیه دانشجویان و به بند کشیدن ده ها نفر از آنان در زمانی صورت می گیرد که تعدادی از فعالین جنبش کارگری به جرم مبارزه برای خواسته ها و حقوق اولیه کارگران مدت هاست که درشرایطی بسیارسخت در زندان بسر می برند و سلامتی وجانشان در خطر است. حال محمود صالحی که به بیماری شدید کلیه دچار است بسیار وخیم گزارش شده و منصور اسانلو اخیرا  به معالجه در خارج از زندان اوین نیاز پیدا کرده است.
خواست و مطالبات دانشجویان مبارز، خواست  همه مردم ایران است . رژیم ضد مردمی و ارتجاعی جمهوری اسلامی در هراس از بازتاب و گسترش این خواست است که سرکوب جنبش دانشجویی را هدف خود قرار داده است. به هم بپیوندیم و از دانشجویان در بند حمایت کنیم.  همه دانشجویان زندانی، همه زندان سیاسی باید بدون هیج قید و شرطی  آزاد شوند.

ما همه سازمان ها؛ احزاب سیاسی، نهادها ، انجمن ها و مردم آزادی خواه را به حمایت از دانشجویان زندانی فرا می خوانیم.

دانشجوی زندانی آزاد باید گردد.
کارگر! دانشجو!  اتحاد، اتحاد.
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی.
کمیته برگزاری تظاهرات در دفاع  از دانشجویان زندانی .
زمان تظاهرات : شنبه 16 فوریه 2008 از ساعت 12 تا 2 بعد ازظهر
Trafalgar Square, London WC2    in front of National galleryمحل تظاهرات: