اطلاعیه پایانی پلنوم دوم حزب اتحاد کمونیسم کارگری

پلنوم دوم حزب اتحاد کمونیسم کارگری در روزهای ۱۴، ۱۵ و ۱۶ دسامبر با شرکت اکٽریت اعضای کمیته مرکزی و تعدادی از کادرهای حزب با موفقیت برگزار شد. ارزیابی حزب بعد از شش ماه از تاسیس آن، بررسی سیاستها و جهت گیری ها و پراتیک حزب در ایندوره، و تاکید مشخص تر بر قطب نمای کمونیستی کارگری و مارکسیستی حزب، دستور اصلی کار نشست دوم کمیته مرکزی حزب بود.

پلنوم با یک دقیقه سکوت به یاد جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم و رفیق منصور حکمت شروع و بدنبال انتخاب هیئت رئیسه و تصویب آئین نامه اجرائی و دستور جلسه آغاز به کار کرد. مباحٽی که در دستور پلنوم قرار گرفت عبارت بودند از: ۱- افتتاحیه و گزارش سیاسی، ۲- بررسی فعالیت شش ماهه و موقعیت حزب (شکل دادن به اندامهای حزبی، فعالیتهای حزب، سیاست سازماندهی و پیشرفت ما، نقاط ضعف و قوت)، ۳- جنبش کمونیسم کارگری (موقعیت عمومی، پروژه اتحاد صفوف کمونیسم کارگری،  مناسبات ما با سایر احزاب کمونیست کارگری)، ۴- جنبش ضد جنگ و سیاست ما، ۵- اولویتها و تاکیدات دوره آتی، ۶- قرارها و مصوبات و ۷- انتخابات.

پلنوم با سخنرانی افتتاحیه علی جوادی دبیر کمیته مرکزی تحت عنوان "حق با ما بود" آغاز شد. موضوع اصلی در این سخنرانی تاکید بر حقانیت راهی بود که تاکنون طی شده است. علی جوادی بر این نکته تاکید کرد که به خاطر شرایطی که به ما تحمیل شد، از حزب کمونیست کارگری (ح.ک.ک) جدا شدیم، اما اکنون که به این دوره فعالیت حزب اتحاد کمونیسم کارگری و ح ک ک نگاه می اندازیم، صحت و حقانیت تصمیم و حرکت ما به روشنی نمایان میشود. حزب در عرض همین مدت کوتاه توانسته است بعنوان یک حزب کمونیستی کارگری مسئول و دخالتگر، سیاست های اصولی و روشنی را به پیش ببرد. ما توانستیم پرچم اصولیت کمونیسم کارگری در عرصه تئوریک – سیاسی و دخالتگری در مبارزه عملی را بلند کنیم.

پس از آن پلنوم وارد مبحث حزب، فعالیت گذشته و سیاست های آتی شد. ابتدا گزارشی از رئوس فعالیت های ۶ ماه اخیر توسط آذر ماجدی ارائه شد. آذر ماجدی تاکید کرد که علیرغم شرایط دشواری که حزب در آن متولد شد، در طول مدت کوتاهی حزب بعنوان یک حزب فعال، رزمنده و با سیاست های روشن کمونیستی موجودیتش تثبیت شده است. یکی از دستاوردهای این دوره اثبات کارآئی و موفقیت رهبری جمعی بود. نشریه یک دنیای بهتر به شهادت استقبال گرمی که از آن شده است، بعنوان یک نشریه خط دهنده، درگیر در مباحث اصلی کمونیسم کارگری و دخیل در جنبش کارگری و جنبش های اعتراضی خود را تثبیت کرده است. در این مبحث همچنین در مورد پروژه اتحاد کمونیسم کارگری و دستاورد های تاکنونی آن صحبت شد، که در مبحث دیگری جداگانه به آن پرداخته شد. آذر ماجدی بر تلاش برای رفع ضعف ها و کمبود هایمان در زمینه سازماندهی، شکل دهی اندام های حزبی و تامین مالی حزب تاکید کرد. (پلنوم تاکید کرد که مساله مالی بطور جامعی در دفتر سیاسی حزب مورد بحث قرار گیرد و برای رفع این مشکل طرح های لازم ارائه شود.)

سپس نسرین رمضانعلی گزارشی از فعالیت حزب در داخل کشور، گسترش چشمگیر ارتباطات حزب در جنبش کارگری، دانشجویی و آزادی زن به پلنوم ارائه داد. در بخشی از گزارش به استقبال گرمی که فعالین جنبش کمونیسم کارگری از حزب و فعالیت ها و مباحث آن نشان میدهند، اشاره شد. به این مساله پرداخته شد که آن تردیدهای اولیه نسبت به آینده حزب سریعا رنگ باخت و در حال حاضر رفقای بسیاری خواهان ارتباط با حزب هستند. حزب اکنون در بسیاری از شهرهای ایران با محافل مختلفی ارتباط روتین و نزدیک برقرار کرده است. در این گزارش همچنین به ضعف های حزب در این عرصه و به مساله لزوم تمرکز هر چه بیشتر نیرو در کار سازماندهی تاکید شد. این گزارشی زنده بود که تصویر دقیقی از میزان رشد حزب در داخل کشور، شرایط کار فعالین و نیازهای آنها ارائه میداد که با استقبال گرمی از جانب رفقای شرکت کننده در پلنوم مواجه شد.

در بخش دیگری از این مبحث، سیاوش دانشور طی بحث همه جانبه ای درباره رئوس سیاست سازماندهی ما صحبت کرد و تزهایی در این زمینه بر مبنای مبحث "سیاست سازماندهی ما در میان کارگران" منصور حکمت ارائه داد. در این بحث سیاست سازماندهی حزبی و توده ای در جنبش کارگری و در جبهه های مختلف جنبش آزادی و برابری و سرنگونی مورد اشاره قرار گرفت و در مورد اولویتها، سبک کار و آرایش کمیته سازمانده حزب تاکید شد. وی همچنین به اطلاع پلنوم رساند که سند "وظائف دانشجویان کمونیست" از جانب هیات دائر تهیه شده و بزودی منتشر میشود.

در این بخش همچنین علی جوادی تاکیدات معینی بر جایگاه اجتماعی حزب در اعتراض و سوخت و ساز سوسیالیستی طبقه کارگر کرد. علی جوادی تاکید داشت که حزب ما باید بسرعت جایگاه ویژه ای در میان این طیف از طبقه کارگر پیدا کند و بخش قابل ملاحظه ای از فعالیت حزب در دوره آتی باید در این راستا متمرکز شود.

در این مبحث که طولانی ترین بخش پلنوم بود رفقای کمیته مرکزی به جوانب مختلف فعالیت حزب اشاره کردند. بجز بررسی پیشرویها بر نقاط ضعف در عرصه سازماندهی مکث شد و سوالات متعددی مطرح و مورد بحث قرار گرفت. تاکید بسیاری بر لزوم گسترش سازمان و تحکیم ساختار حزبی از جانب پلنوم انجام گرفت. این مساله مورد بحث قرار گرفت که رشد قابل توجه حزب در داخل کشور و کسب ارتباطاتی ورای اعضا و کادرهای حزب، صحت تاکید اولیه ما بر ساختن حزب  در متن اعتراض کارگری و کمونیستی و اجتماعی را نشان میدهد. این سیاست باید آگاهانه و با نقشه دقیق و شاخصهای قابل بررسی بطور همه جانبه دنبال شود. در مورد نحوه فعالیت در خارج و تجربیات این دوره اتخاد سبک کار اجتماعی و کمونیستی کارگری برای گسترش تشکیلات حزب در خارج کشور مورد تاکید قرار گرفت و به نمونه کمپین مبارزه علیه اعدام - علیه رژیم صد هزار اعدام بعنوان یک نمونه موفق اشاره شد.

مبحث بعدی، موقعیت جنبش کمونیسم کارگری و پیشروی پروژه اتحاد کمونیسم کارگری بود. این مبحث توسط آذر ماجدی معرفی شد و سایر رفقا بطور فعال در آن شرکت کردند. مباحث زنده و داغی درگرفت. به این مساله که منظور از اتحاد، فقط اتحاد سه حزب موجود درون یک حزب نیست، بلکه انسجام بیشتر کل جنبش کمونیسم کارگری مد نظر است، تاکید شد. در ایران محافل و افراد منفرد بسیاری متعلق به جنبش کمونیسم کارگری وجود دارند که با هیچیک از سه حزب موجود فعالیت نمیکنند. بر لزوم اتحاد این محافل و افراد و کلا بالا بردن عیار انسجام و اتحاد صفوف کمونیسم کارگری یکبار دیگر تاکید شد. به این اشاره شد که تحمیل انشعاب در حزب کمونیست کارگری ضربه بزرگی به جنبش کمونیسم کارگری زد و تلاش ما برای اتحاد صفوف جنبش و برافراشتن این پرچم و مبارزه فعال با فضای سکتاریستی حاکم بر احزاب موجود، نقش مثبت و موثری در زدودن این فضا داشته و باعث دلگرمی بسیاری از کادرهای این جنبش شده است. ارزیابی چنین بود که برخلاف تصویر دیدگاههای سکتاریستی و غیر مسئولانه، ما طی همین مدت در این عرصه دستاورد های مهمی داشته ایم. تاکید شد که سیاست ما همچنان حمایت از هر سیاست اصولی و کمونیستی دو حزب دیگر و نقد عمیق و محکم اما رفیقانه و متمدن، از سیاست های غیر کمونیستی و نادرست این دو حزب استوار خواهد بود. این سیاست مورد تائید پلنوم قرار گرفت و بر برخورد و سیاست مسئولانه در مقابل سیاستهای سکتاریستی و فرقه گرایانه تاکید شد. در این مبحث تصریح شد که در عین حال که حزب اتحاد کمونیسم کارگری با برنامه و سیاستها و استراتژی روشن راسا برای پیشروی و پیروزی کمونیسم کارگری تلاش میکند، در عین حال تلاش برای بالابردن اتحاد و انسجام صفوف کمونیسم کارگری را به معنی وسیع کلمه یکی از ملزومات پیروزی کمونیسم در ایران میداند و برای آن تلاش میکند.

سپس مبحث ما و جنبش ضد جنگ مورد بحث داغی قرار گرفت. آذر ماجدی در ارائه بحث درباره سیاست حزب در این عرصه صحبت کرد. بر تفکیک جنبش ضد جنگ که یک جنبش توده ای و گسترده با خواستی انسانی و مترقی است با تشکلات و ائتلافاتی که میکوشند نمایندگی و رهبری این جنبش را بدست بگیرند، تاکید شد. به این واقعیت که در بسیاری از کشورها تشکلات فعال این جنبش به دفاع از جنبش ارتجاعی اسلام سیاسی در غلطیده اند، اشاره شد. سیاست کمونیسم کارگری دخالتگری فعال و اصولی در این جنبش است. ما باید با موضعی نقادانه همه جانبه در این جنبش بمنظور کنار زدن و حاشیه ای کردن این گرایشات و غلبه بخشیدن بر خط مشی کمونیستی حزب شرکت کنیم. باید بکوشیم که صدا و قطب سوم را در این اعتراضات نمایندگی کنیم. بنا به موقعیت مشخص در هر کشور ما در شکل دادن و تقویت ائتلافات آلترناتیو شرکت خواهیم کرد. مخالفت با جنگ و جمهوری اسلامی، "نه به جنگ و نه به جمهوری اسلامی" یک اصل خدشه ناپذیر ماست.

نامه ها و تاکیداتی از برخی رفقای داخل و خارج ارسال شده بود که در پلنوم قرائت شد و قراری در مورد انتخاب اعضای مشاور کمیته مرکزی تصویب شد و اجرای آن به دفتر سیاسی تفویض شد.

دستور پایانی پلنوم انتخاب دبیر کمیته مرکزی و اعضای دفتر سیاسی بود. پلنوم رفیق علی جوادی را باتفاق آراء به دبیری کمیته مرکزی انتخاب کرد. همینطور رفقا هما ارجمند، محمود احمدی، علی جوادی، سیاوش دانشور، نسرین رمضانعلی، آذر ماجدی و سعید مدانلو بعنوان اعضای دفتر سیاسی حزب انتخاب شدند. پس از پایان پلنوم دفتر سیاسی جلسه کوتاهی داشت که ضمن آن رفقا علی جوادی، سیاوش دانشور و آذر ماجدی را به اتفاق آراء به هیات دائر حزب انتخاب کرد.

پلنوم دوم در فضایی رزمنده و پرشور مباحث خود را به پیش برد. کلیه رفقای شرکت کننده در مباحث دخالت فعالی داشتند. فضای حاکم به پلنوم مملو از اعتماد به نفس، انسجام سیاسی و آمادگی برای گسترش فعالیت، تائید سیاستهای رهبری حزب، احساس رضایت از دستاوردهای حزب در مدتی کوتاه و دشوار، و در عین حال روحیه انتقادی و انقلابی و باز بود. منتخبی از سخنرانیهای پلنوم در نشریه حزب بزودی منتشر میشود. در پلنوم از رفقایی که با فعالیت شبانه روزی خود پیشرفت حزب را امکان پذیر کرده اند قدردانی شد. پلنوم با سخنرانی اختتامیه علی جوادی به کار خود پایان داد.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۱۸ دسامبر ۲۰۰۷ – ۲۷ آذر ۱۳۸۶