بازداشت گسترده فعالین دانشجویی
ادامه دارد!

 

طبق گزارشات رسیده، رژیم اسلامی 4 نفر دیگر را دیروز دوشنبه 13 آذر بازداشت کرده است. اسامی بازداشت شدگان بشرح زیر است:

علی سالم، از دانشجویان فاغ التحصیل پلی تکنیک و از اعضای کمیته پیگیری ایجاد تشکل های آزاد کارگری و شورای همکاری فعالین و گروه های کارگری از دیروز بعد از ظهر مفقود گشته است.
نسیم سلطان بیگی از دانشجویان چپ کارگری دانشگاه علامه و از اعضای فعال کمیته آموزشی کمیته پیگیری از دیشب ناپدید شده است.
بابک پاشا جاوید، دانشجوی پلی تکنیک به وزارت اطلاعات احضار شده و خبری از او در دست نیست.
خانواده ی محسن ثقفی نیز اعلام داشته اند که وی دیشب توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده است.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری این بازداشت ها و سرکوب شدید رژیم اسلامی را قاطعانه محکوم میکند و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط آنها و کلیه زندانیان سیاسی است.

زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

14آذر 1386- 4 دسامبر 2007