فراخوان به اعتراض در برلین
به مناسبت ۱۰ اکتبر روز جهانی علیه اعدام – علیه رژیم ۱۰۰۰۰۰ اعدام

بساط اعدام و کشتار اسلامی را در هم بکوبیم!

مردم آزادیخواه: از همه شما دعوت میکنیم که در اعتراض به "مجازات شنیع اعدام" و بساط اعدام رژیم اسلامی و در همبستگی با جنبش جهانی علیه اعدام دست به اعتراض بزنید. اعدام جنایت است. قتل عمد دولتی است. رژیم اسلامی، رژیم اعدام و جنایت و آدمکشی است. بساط اعدام و کشتار اسلامی را باید در هم کوبید. غیر قانونی کردن "مجازات اعدام" در جهان یک گام برای پیشروی در این مبارزه انسانی است.

در روزهای ۹ و ۱۰ اکتبر در شهر برلین میتینگ اعتراضی علیه اعدام و علیه رژیم ۱۰۰۰۰۰ اعدام اسلامی برگزار میشود. در این اعتراضات شرکت کنید. فریاد اعتراض خود را علیه این جنایت عظیم بلند کنید. اینها رفتنی اند. برای تک تک این جنایات در دادگاههای مردم محاکمه شان خواهیم کرد.

تلفن تماس
بهرام نظری نیا + 49 162 3721 634   فرید حبیبیان فرد + 49 152 089 04257
زمان و مکان
۹ اکتبر، میدان ۱۸ مارس، ساعت ۱۰ تا ۱۸ بعد از ظهر
۱۰ اکتبر، میدان پارس، ساعت ۱۰ تا ۱۸ بعد از ظهر

حزب اتحاد کمونیسم کارگری – تشکیلات آلمان
٣٠ سپتامبر ۲۰۰۷