اجازه ندهیم بربریت بر جامعه حکمفرما شود!
سنگسار یک جنایت شنیع و ضد انسانی!

علیرغم اعتراضات و تلاش‌های فعالان علیه اعدام در سراسر جهان، به ويژه احزاب و سازمان های اپوزیسیون و نيز پی گيری فعالان كمپين "قانون بی سنگسار" و کمپین گسترده‌ بین المللی 10 اکتبر، رژیم اسلامی صد هزار اعدام فقط در عرض 10 ماه از سال 86 بیش از 300 نفر را اعدام کرده است.
بنا به گزارشهای رسیده از ایران، دست کم سه نفر در شهرهای ساری و کرج در آستانه اجرای حکم وحشیانه سنگسار قرار دارند. دادسرای كیفریِ رژیم در ساری حكم سنگسار یک معلم موسیقی  49  ساله  را كه از سه سال پیش در زندان به سر می برد، صادر كرده است. دایره اجراییِ احكام ساری اعلام كرده كه به محض دریافت حكم كتبی، سنگسار اجرا خواهد شد. همچنین رژیم اسلامی حكم سنگسار دو زن جوان را در كرج صادر كرده است. این زنان به نام های زهره كبیری 27 ساله و آذر كبیری 28 ساله هر یک دارای یک فرزند هستند.
لازم به یادآوری است که رژیم اسلامی دو حكم سنگسار را در ارديبهشت ماه سال 1385 در شهر مشهد به اجرا در آورد. در چند ماه گذشته نيز خبر اجرای حكم سنگسار یک زن و مرد در تاكستان قزوين، فعالان جهانی و نيز رسانه‌ها را به تكاپو برای توقف اجرای اين حكم  واداشت اما موفق به نجات جان جعفر کیانی نشد و برخي از منابع از سنگسار وی در ملاء عام خبر دادند. در مقابل فشارهای شدید بین المللی برای لغو حکم سنگسار، جواد لاریجانی با وقاحت کامل اعلام کرد: "حكم سنگسار را اجرا میكنيم خجالت هم نمي كشيم!"
سنگسار یک جنایت ضد بشری و قرون وسطایی است و باید فورا ملغی شود. سازمان آزادی زن با تمام قوا برای لغو این جنایت و لغو حکم اعدام مبارزه میکند و کلیه انسان های آزادیخواه و برابری طلب را فرا میخواند که علیه این جنایت شنیع اعتراض کنند. در حال حاضر تعداد نامعلومی انسان در سیاهچال ها و زندانهای رژیم اسلامی  در انتظار سنگسار عملا به یک مرگ تدریجی محکوم شده اند. باید به اين رفتار وحشيانه و قرون وسطايي رژیم اسلامي پایان داد.

سنگسار ملغی باید گردد!
ستم بر زن موقوف!
سرکوب زنان ممنوع!
زنده باد آزادی زن
سازمان آزادی زن
www.azadiza.com
3 فوریه  2008
14 بهمن 86