اطلاعیه

سازمان آزادی زن و انجمن همبستگی ایران و سوئد ISS برگزار می کنند :
از این پس برنامه های میز کتاب همراه با بحث و گفتگو  با شرکت میهمانانی که این مباحث را باز خواهند کرد  درسالن هاگابیو 
هر دو هفته یک بار برگزار خواهد شد .
عنوان این هفته : خانواده و مسائل پناهنده گی در خارج
میهمان این بحث : دکتر علی فرمانده
زمان شنبه 4 سپتامبر ساعت رأس ساعت 17.00
مکان سالن اجتماعات هاگا بیو Hagabio  در Linne´gatan 21  
در ضمن برای برپایی میز کتاب با شماره تلفن های
0735852670 مسعود و یا 0709356418 شهلا نوری میتوانید تماس حاصل نمائید
ورود برای همگان آزاد است و از میهمانان با چای و شیرینی پذیرایی خواهد شد