گزارشى از تظاهرات باشکوه ١٨ تير در استکهلم

امروز ١٨ تير برابر با ٩ جولاى ٢٠٠٩ ٬ بدعوت "ستاد حمايت از مبارزات مردم در ايران" تظاهراتى بمناسبت دهمين سالگرد ١٨ تير و در حمايت از مبارزات پر شکوه مردم ايران عليه جمهورى اسلامى برگزار شد. ستاد حمايت از مبارزات مردم ايران دربرگيرنده احزاب چپ و سوسياليست و کمونيست٬ سازمانهاى زنان و فعالين سياسى چپ است. احزاب ديگر چپ که عضو اين ستاد نيستند در هماهنگى با ستاد جزو برگزار کنندگان و شرکت کنندگان اين تظاهرات بودند.

عليرغم هواى بارانى شديد قريب ١٠٠٠ نفر در اين تظاهرات شرکت داشتند. در بالاى ميدان همواره جمعيت زيادى از عابرين با تظاهرات همراه بودند و به سخنرانان و شعارها و موج پرچمهاى سرخ در ميدان مرکزى شهر استکهلم توجه ميکردند.

 

تظاهرات با خوش آمدگوئى ليلا قرائى و پيا اطيابى بزبانهاى فارسى و سوئدى و سر دادن شعار عليه جمهورى اسلامى آغاز و بدنبال آن نمايندگان جريانات و نهادهاى سياسى سخنرانى کردند. سخنرانان اين تظاهرات شامل؛

Göran kärrman یوران شرمن از جوانان سوسیالیست سوئد٬ جمشید اطیابی جمعی از فعالین کمونیست شورائی٬ پر اوکه وسترلوند از حزب عدالت سوسیالیستی سوئد٬ فرهاد شعبانى از حزب کمونیست ایران٬ ادیت رینگمر از اتحادیه دانشجوئی حزب چپ سوئد٬ سیاوش دانشور از حزب اتحاد کمونیسم کارگری٬ متس عینارسون از حزب چپ سوئد٬ سیامک بهاری از حزب کمونیست کارگری ایران٬ نادین از شبکه زنان استکهلم٬ رحمان حسین زاده از حزب حکمتیست٬ و ماریا رشیدی از انجمن حق زن بودند. در طول تظاهرات برنامه هاى هنرى نيز اجرا شد. یاور استوار شعر سرود٬ گروه آمریکائی لاتین ماری و پ په هنرنمائی کرد٬ و رویا صادقی و مهناز قزانلو تئاترى اجرا کردند.


در طول تظاهرات اخبار رسيده از ايران و تظاهراتهاى مردم آزاديخواه در تهران و تبريز و مهاباد و مشهد به اطلاع شرکت کنندگان ميرسيد و فريادهاى مرگ بر جمهورى اسلامى شديدتر ميشد. تظاهرات استکهلم ساعت ۵ عصر شروع شد و بمدت دو ساعت و نيم با شعار عليه جمهورى اسلامى و نظام گنديده سرمايه دارى٬ دفاع از حقوق و مبارزه آزاديخواهانه مردم ايران٬ برنامه هاى هنرى ادامه يافت و با قرائت قطعنامه ستاد و  پخش سرود و سر دادن شعار عليه جمهورى اسلامى بپايان رسيد.

شرکت کنندگان در تظاهرات امروز استکهلم٬ به جسارت و آزادمنشى مردم ايران و عزم راسخ شان براى بزير کشيدن جمهورى اسلامى درود ميفرستند و قلبهايشان و مشتهاى گره کرده شان با مردم آزاديخواه ايران و اعتراض برحق و عادلانه شان عليه نظام جنايتکار جمهورى اسلامى است.


***

قطعنامه ستاد حمايت از مبارزات مردم ايران
در تظاهرات ۱۸ تیر استکهلم

- ما شرکت کنندگان در تظاهرات ۱۸ تیر از مبارزات مردم ایران برای "آزادی، برابری و رفاه" و سرنگونی رژیم اسلامی حمایت میکنیم.
 
- ما سرکوب وحشیانه مبارزات آزادیخواهانه و برابری طلبانه مردم بپاخواسته ایران را محکوم میکنیم .
- ما رژیم اسلامی را بخاطر زن ستیزی، اعمال حجاب اسلامی، و تحمیل آپارتاید جنسی محکوم میکنیم .
- ما رژیم اسلامی را بخاطر اعمال سه دهه حاکمیت سیاه مذهبی بر جامعه محکوم میکنیم .
- ما رژیم اسلامی را بخاطر تحمیل فقر و فلاکت و بی خانمانی بر مردم محکوم میکنیم .
- ما رژیم اسلامی را بخاطر نقض حقوق مدنی و آزادیهای سیاسی و اجتماعی  محکوم میکنیم .  
- ما رژیم اسلامی را بخاطر نقض حقوق پایه ای و شناخته شده کارگری، حقوق زنان و حقوق جوانان محکوم میکنیم .

- ما خواهان آزادی فوری و بدون قید شرط کلیه دستگیر شدگان و آزادی تمامی زندانیان سیاسی هستیم. - ما خواهان لغو مقوله "جرم سياسى"، لغو مجازات اعدام، ممنوعیت شکنجه و یا هر نوع مجازات متضمن تعرض به جسم و روان افراد هستیم .
- ما خواهان جدایی دین از دولت و آموزش و پرورش، لغو کلیه قوانین و مقرراتی که منشاء مذهبی دارند، آزادی مذهب و بی مذهبی و یک نظام سکولار هستیم .
- ما خواهان آزادی بیان، آزادی بی قید و شرط عقیده، بیان، مطبوعات، اجتماعات، تشکل، تحزب و اعتصاب برای همگان هستیم .
- ما خواهان آزادى پوشش، لغو حجاب اجباری و آزادى بى قيد و شرط انتخاب نوع پوشش هستیم .
- ما خواهان محاکمه تمامی آمرین و عاملین جنایت علیه مردم در سه دهه گذشته در دادگاههاى منتخب و عادلانه مردم هستیم .
- ما خواهان برابری و آزادی کامل و بی قید و شرط زن و مرد در حقوق مدنی و فردی، لغو حجاب اجباری، لغو جدا سازیها و در هم شکستن آپارتاید جنسی هستیم .
- ما خواهان برابری حقوقی همه شهروندان، صرفنظر از جنسیت، مذهب، ملیت، نژاد و تابعیت هستیم .

- ما خواهان منجمد کردن تمامی حسابهای بانکی سران رژیم اسلامی در بانکهای بین المللی هستیم .
- ما خواهان رد اعتبار نامه رژیم اسلامی و اخراج نمایندگانش در تمامی مراجع بین المللی هستیم .
- ما خواهان تعیین حداقل دستمزد مکفى توسط نمایندگان تشکل های سراسری کارگری هستیم. در شرایط کنونی حداقل دستمزد باید یک میلیون تومان باشد .
- ما خواهان پرداخت بیمه بیکاری مکفی برای همه افراد بیکار و آماده به کار، پرداخت بیمه بازنشستگی معادل حداقل دستمزد رسمی هستیم .
- ما خواهان طب و درمان رایگان و قابل دسترس، آموزش رایگان در تمامی سطوح، تامین مسکن مناسب برای همگان هستیم .

- ما اعلام میکنیم که تحقق خواستهای بحق و عادلانه مردم منوط به سرنگونی کامل رژیم اسلامی است .

مرگ بر جمهوری اسلامی !
مرگ بر سرمايه دارى!

ستاد حمايت از مبارزات مردم ايران – استکهلم
١٨ تير ١٣٨٨ – ٩ جولاى ٢٠٠٩