گزارش آکسیون 8 مارس 2010 در گوتنبرگ سوئد

در روز 8 مارس 2010، سازمان آزادی زن در همبستگی با مبارزات زنان در سراسر جهان برای آزادی و برابری و حمایت از جنبش آزادی زن در ایران  با شعار "مرک بر جمهوری اسلامی، نظام آپارتاید جنسی" در مرکز شهر گوتنبرگ سوئد آکسیون یک تجمع و پیکت اعتراضی برپا کرد. فعالین سازمان آزادی زن و دیگر شرکت کنندگان در این آکسیون با صدای رسا خواست جنبش آزادی زن در ایران را به گوش رهگذران رساندند. همچنین تعداد زیادی امضاء در محکومیت رژیم اسلامی جمع آوری شد. سازمان آزادی زن موفق شد که حمایت و پشتیبانی وسیع مردم آزادیخواه و برابری طلب را از جنبش آزادی زن در ایران  در مبارزۀ  رو در رو با یکی از زن ستیزترین نظام های دوران معاصر جلب کند.
در طول این آکسیون تعدادی از اعضاء حزب اتحاد کمونیست کارگری حضور داشتند و پروین کابلی، کریم نوری، از حزب اتحاد کمونیست کارگری سخنرانی کردند. تعدادی از فعالان سیاسی اجتماعی شهر گوتنبرگ به فراخوان سازمان آزادی زن در آکسیون شرکت کردند تا با حمایت بی دریغ خود از جنبش آزادی زن، اعلام کنند که تا دستیابی به آزادی زن و برابری زن و مرد از پای نخواهند نشست. در این اجتماع، اعضاء دیگر احزاب و سازمانهای اپوزسیون رژیم اسلامی نیز شرکت داشتند و در سخنرانی خود به افشای رژیم جنایتکار اسلامی پرداختند.
سخنرانان آکسیون از جمله شهلا نوری به ابعاد گسترده جنایات رژیم اسلامی و عمق زشتی و کراهت زن ستیزی و تبعیض تحمیل شده بر زندگی مردم ایران اشاره کردند و آکسیون بعد از 2 ساعت با شعار مرگ بر جمهوری اسلامی و مرگ بر آپارتاید جنسی به پایان رسید.

میز کتاب سازمان آزادی زن از ساعت چهار بعد از ظهر در محل برپا بود و پتیشن مشترک سازمان آزادی زن و مرکز پیگرد سران رژیم اسلامی به جرم جنایات علیه مردم ایران با خواستهای زیر مورد استقبال امضاء کنندگان قرار گرفت.
 رد اعتبارنامه رژيم اسلامى بعنوان دولت ايران و اخراج مقاماتش از همه نهادهاى بين‌المللى؛
- مسدود کردن حسابهای سران رژیم اسلامی در بانکها و نهادهای بین الملل،
- بستن سفارتخانه های رژیم در سراسر جهان،
- محاکمه سران رژیم اسلامی به جرم جنایت علیه مردم ایران.
اگر خواهان محاکمه این جانیان هستید، پتیشن زیر را امضاء کنید:
http://www.petitiononline.com/mk072009/petition.html


مرگ بر رژیم آپارتاید جنسی
زنده باد آزادی زن
سازمان آزادی زن
10 مارس 2010