گزارشی از سنندج
تجمع کارگران در مقابل استانداری


امروز پنج شنبه 14 مرداد ساعت 10 صبح مقابل استانداری سنندج جمعی از کارگران و فعالین کارگری تجمعی برپا کردند و در آن خواستار لغو اعدام حبیب الله لطفی پور شدند.
قابل ذکر است که نیروهای امنیتی (لباس شخصی ها) به تجمع کنندگان یورش برده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند و تعدادی از معترضین نیز دستگیر شدند. تعداد دستگیر شدگان معلوم نیست ودر میان دستگیرشدگان لطف الله ویسانی از طرف ماموران مورد ضرب و شتم شدیدی قرار گرفت. برطبق آخرین خبر؛ وضعیت جسمانی وی وخیم گزارش شده است.
ما کارگران؛زنان و مردان آزادیخواه هرگونه سرکوب ؛شکنجه و اعدام را به شدت محکوم می کنیم و خواستار لغو مجازات اعدام و آزادی دستگیرشدگان می باشیم.


جمعی از فعالین آزادیخواه و برابری طلب سنندج
14 مرداد ماه 1389